luns, 5 de xuño de 2023

RURALITÉ: PROXECTO "POETIZAR O POBO". CASTELAO

 

POETIZAR O POBO

 Grazas a este proxecto, un dos escritores que visitou este ano Aguiño, foi o noso admirado CASTELAO.

INVOCACIÓN A CASTELAO

Home cabal,
concencia comunal,
forte penedo
contra a noite i o medo,
trono
que nos tirou o sono
facéndonos acordar
e camiñar,
fe poderosa
que estea a patria nosa,
limpa aurora,
vida fecunda e creadora,
voz que berra
a verdade da Terra,
guieiro,
compañeiro
preciso como o pan,
tremor humán,
facho puro
alumando o escuro.
Castelao:
pai e irmao.
Verba de luz inxel:
¡Daniel!

(Manuel María)