martes, 6 de xuño de 2023

QUE PRACIDAMENTE BRILAN! POESÍA CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA.

 Con este poema de Rosalía de Castro, queremos sumarnos ás manifestacións de rexeitamento contra a violencia machista que deixa, día sí e día tamén, a crónica de asasinatos con nomes de muller.

(Diorama no corredor da nosa escola)

 

QUE PRACIAMENTE BRILAN!


 ¡Qué pracidamente brilan

o río, a fonte i o sol!

Cánto brilan..., mais non brilan

para min, non.


¡
Cál medran herbas e arbustos,

cál brota na árbor a frol!

Mais non medran nin frorecen

para min, non.


¡
Cál cantan os paxariños

enamoradas canciós!

Mais anque cantan, non cantan

para min, non.


¡
Cál a Natureza hermosa

sorrí a maio que a mimóu!

Mais para min non sorrí,

para min, non.


Si..., para todos un
pouco

de aire, de luz, de calor...

Mais si para todos hai,

para min, non.


¡E ben...!,
xa que aquí n'atopo

aire, luz, terra nin sol,

¿para min n'habrá unha tomba?

Para min, non. 

 

(Rosalía de Castro)