xoves, 15 de xuño de 2023

INSTALACIÓN DAS HERBAS DE SAN XOAN NA BATEA DO PATIO EN COLABORACIÓN COAS FAMILIAS.

   Vinte unha crara noite,

noitiña de San Xoán,

poñendo as frescas herbas

na fonte a serenar.

E tan bonita estabas

cal rosa no rosal

que de orballiño fresco

toda cuberta está.

(Rosalía de Castro)